O spoločnosti

Spoločnosť LOVGUN so sídlom v Dlhom Poli  bola založená v roku 2009. Jeden z majiteľov spoločnosti, Miroslav Drábik,  sa začal v  roku 1995 zaoberať vývojom a konštrukciou guľového trojáka. O luxusné poľovnícke pušky, ktorých sa ročne vyrobí iba niekoľko desiatok práve pre náročnú niekoľkotýždňovú až niekoľkomesačnú ručnú prácu, je záujem doma aj v zahraničí.

Konštrukcia zbrane vychádza z pôvodného trojáka kal. 12/12/9.3 x 72r od puškára Ferdinanda Fückerta, Troppau (Ostrava), ktorý konštrukčne zostrojil guľový troják v roku 1903.  Puškárstvo Fückert sa výrazne zapísalo do  histórie európskeho puškárstva. Treba spomenúť veľmi významnú osobu, ktorou bol Gustáv Fückert, zdatný konštruktér a vynálezca, zakladateľ puškárskej firmy v  1830. Táto dielňa dosahovala vysokú kvalitu v  ručnej  výrobe loveckých zbraní, čím si získala obrovskú priazeň zákazníkov. Vernými odberateľmi  zbraní  z Fückertovej dielne  boli okrem českej šľachty aj toskánsky veľkovojvoda a ruský cár. Toskánsky veľkovojvoda zaslal Fückertovi obdivný list, v ktorom postavil jeho ručnice na úroveň pušiek  francúzskych a anglických.

Bicí mechanizmus

Podstata trojáka, ako uzamykacieho systému, nebola zmenená, tak isto ide o klasický dvojitý Scottov záver doplnený jedným stredným Greenerrovým záverom. Bicí mechanizmus ostal taktiež nezmenený, jedná sa o  jeden z mnohých Hammerlessových systémov, ktoré boli príznačné pre F. Fückerta a G. Tichého. Systém je uložený v bočných platniach pušky.  V podstate ide o rovnaký systém ako Lancasterov, s tým rozdielom, že bicie kladivo a zápalník nie je vidieť. Úder kladiva na zápalník nasleduje potom, ako spúšť uvoľní spúšťovú páku, ktorá uvoľní bicie kladivo, ktoré je tlačené V- perom. Spätné natiahnutie zabezpečujú naťahovacie páky, tlačiace na bicie kladivá pri zlomení hlavní. Na trojáku bola použitá klasická dvojspúšť doplnená francúzskym napinákom. Poistka je na chrbte rukoväte pažby a keďže sa jedná o pušku s troma hlavňami a dvoma spúšťami, je na ľavej platni aj prepínak voľby brok/guľa streľby.

 

Puška je vybavená klasickými vyťahovákmi. Jedným z hlavných rozdielov, ktorým sa nová puška odlišuje od pôvodnej, je zúženie zápalníkového rozmeru, z čoho vyplýva aj celkové zúženie a odľahčenie baskulových častí, vzhľadom na to, že na novej puške budú používané prevažne guľové ráže rôznych kalibrov.

Dokonalý systém holl - holl

Spoločnosť Lovgun plánuje bicí mechanizmus zabezpečiť a  vylepšiť systémom holl - holl, ktorý nepochybne patrí k základnej výbave luxusnej loveckej pušky.  Tieto systémy sú už v súčasnosti naprojektované v našej firme. Jedná sa o guľové dvojáky rôznych ráží (aj africké) a kiblaufy rôznych ráží.

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej zbrane je aj pažba, ktorú vyrábame z rôznej škály orechového dreva (turecký orech – koreňovica). Správne vyhotovená pažba podčiarkuje estetiku pušky, ktorú môže doplniť gravirácia hlavní a kovových častí zbrane. Túto službu vieme zabezpečiť na základe Vašej požiadavky.

Chcem sa opýtať